Spädbarnsmassage

Vad är spädbarnsmassage?

Spädbarnsmassage är kärleksfull beröring av det lilla barnets hud, människokroppens största sinnesorgan.

Det är en möjlighet för dig som förälder att utveckla och fördjupa samspelet med ditt barn.

Spädbarnsmassage ger dig och ditt barn en upplevelse av kontakt, kommunikation, glädje och innerlighet. Med andra ord en stund av kärleksfull kvalitetstid.

Lämplig ålder att börja är 2-6 månader.

Hur går det till?

En kurs i spädbarnsmassage omfattar 5 gånger a´60-90 minuter. Vi avslutar alltid med en fikastund.

Under kursen tränar vi på massagens olika strykningar och lär oss mer om samspel och kommunikation.

Massagen sker alltid på barnets villkor.

Det är aldrig försent att börja massera sitt barn, men att delta i en kurs är bäst innan barnet börjar krypa (lämplig ålder är 1-8 månader).

Båda föräldrarna tillsammans med sin bebis är välkomna!

IMG_5915

 

Fördelar

Spädbarnsmassage innebär för barnet en stimulering av alla sinnen. Ni har ögonkontakt, doft och närhet, du kanske sjunger eller småpratar under massagen och beröringssinnet stimuleras av dina varma, mjuka händer.

Allt detta får barnet att känna sig älskat och tryggt.

Genom massagen kan du utveckla din känslighet att förstå och besvara ditt barns kroppsspråk och signaler. Det ger dig trygghet, säkerhet och självförtroende som förälder.

Massagen stärker banden mellan dig och ditt barn och hjälper dig att utveckla ditt eget sätt att beröra, lugna och trösta ditt barn.

enjamassage

Bakgrund till metoden 

Massage är i många kulturer en kärleksfull handling med djupa rötter. Kunskapen går i arv från mor till dotter. Man masserar sina barn lika självklart som att man matar, badar och sköter om dem. De kulturer som hållit fast vid att kontinuerlig hudkontakt är viktigt är indianska och afrikanska stammar, maorier, indonesier, eskimåer och indier. Dessa kvinnor masserar ofta sina barn direkt efter födseln för att få en harmonisk övergång till det nya livet. De innerliga, känslomässiga band som knyts under spädbarnstiden lägger grunden för ett helt livs förtroende, oräddhet, lojalitet, tillförsikt och kärlek.

Babymassage har sitt ursprung i Kerala i södra Indien. Där anses den vara en helig konst, ett sätt att förlänga den omedelbara kontakten mellan mor och barn. På Nya Guinea finns ett talesätt: Barnet gråter för att vara nära mammas hud.

I industrialismens och välfärdens spår kom det ”experter” som ansågs det som skadligt att ge barnen för mycket kärlek, att man skämde bort barnen. Barnen skulle vara egna personer med egen säng och eget rum. Nu har dock vinden vänt igen och till förmån för våra barns välbefinnande och hela samhällets väl, har de gamla traditionerna med bland annat spädbarnsmassage tagits upp igen.

Studier i olika kulturer har kommit till samma slutsats, att där man håller om, masserar, vaggar, ammar och bär sina spädbarn, ses mindre aggressioner och man är mer samarbetsvillig och medkännande.

Intresset för spädbarnsmassage har spridits under senare år i västerlandet. Den franske förlossningsläkaren Frederick Leboyers bok Kärleksfulla händer gav en inblick i den indiska konsten att genom massage ”tala till barnets hud”. Tekniken som lärs ut i Sverige idag är utarbetad av den amerikanska forskaren Vimala S McClure, som grundade organisationen IAIM (International association of infant massage) 1992. Utifrån hennes erfarenhet av babymassage sammanställde hon en teknik som fungerar som ett växelspel mellan rogivande och stimulerande strykningar. Det är denna teknik vi går igenom på kursen.

”Syftet med International Association of Infant Massage är att främja kärleksfull beröring
och kommunikation genom praktisk erfarenhet, utbildning och forskning så att barn, föräldrar och alla som tar hand om och möter barn världen över känner sig älskade, uppskattade och respekterade.”

 

1366214137.2008